• test

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

Prace geodezyjno-prawne:

 • Badanie stanów prawnych nieruchomości
 • Podziały nieruchomości i gruntów
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienia znaków granicznych
 • Wyznaczanie punktów granicznych i granic nieruchomości
 • Zasiedzenie
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Mapy do celów projektowych
 • Inwentaryzacja budynków
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Tyczenie budynków i obiektów